MH לספק צבעים מדויקים עבור צביעה מיוחדת צבע הלקוח במהירות. התהליך מתחיל עם צוותי צבע מומחה וציוד המדידה צבע של המדינה. דרישות צבע הלקוח נמסרות ל MH בדגימות פיזיות או מועברות אלקטרונית לצורך התאמה. וגם ייצור בתפזורת הם בהתאמה מדויקת את צבע המדגם עם MH צבע מערכת המדידה.

מתקדם הוכחה אינפרא אדום

מתקדם הוכחה אינפרא אדום

אין צנרת צובעת מערכת מדידה אוטומטית

אין צנרת צובעת מערכת מדידה אוטומטית

חצי אוטומטי אבקת dispensing מערכת

חצי אוטומטי אבקת dispensing מערכת

אוטומטי נוזלי מחלק מערכת התחבורה

אוטומטי נוזלי מחלק מערכת התחבורה